Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Ayiti, Peyi Soley!

Avèk lanp solè kalite siperyè gwo mak sa yo, ou ka klere lavi fanmi ou lakay an Ayiti! Lane pase 97% nan kliyan SogeXpress yo te di ke kit lanp solè SogeXpress vann yo ‘bon’ oswa ‘trè bon’. Gade yon kliyan SogeXpress k ap pale’w sou kijan lanp solè a te chanje lavi l.

 

Enèji solè se yon bagay ou ka konte sou li!

 • Ou ka sèvi avèk li pou rechaje aparèy nan zòn kote pa gen kouran tout tan
 • Ou ka sèvi avèk li si ou pa gen kouran elektrik  ditou nan kay la oswa nan travay ou
 • Ou ka sèvi avèk li pandan lajounen ak lannwit
 • Lanp Solè yo vrèman fasil pou itilize
 • Kit lanp Solè ke yo vann nan SogeXpress yo vini ak yon GARANTI DE LANE

Enèji solè fè’w ekonomize lajan epi li ede fanmi ou ak biznis ou!

 • Avèk enèji solè, ou pa nan achte gaz lanp ankò, bouji oswa chabon pou klere kay ou
 • Ou kapab chaje telefòn selilè ou ak gran jan kalite kit lanp solè nou an, kidonk, ou pap bezwen pedi tan, lajan ak enèji ankò nan fè yon pakèt wout  pou al chaje telefòn ou
 • Ou kapab kite biznis ou louvri pi ta akòz limyè ki klere, yon klere ki fyab , konsa ou ka atire plis kliyan epi fè plis lajan
 • Pitit ou yo ap vle etidye pi lontan ak lanp solè ki pwòp, byen klere
 • Ekonomi lajan wap fè ak kit lanp solè a ap fè tout moun kontan ☺

Enèji solè ede’w rete an sekirite epi an sante!

 • Avèk lanp solè, ou pa gen pou enkyete’w sou zafè dife ki ta ka pran akòz bouji ak lanp gaz
 • Lanp Solè diminye pwobabilite ki genyen pou ta gen krim, sa ki fè ou santi ou plis an sekirite epi ou pa santi danje ap menase’w lannwit
 • Avèk lanp solè, ou pa gen pou respire lafimen nwa ki soti nan gaz lanp