Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Payment Process

Buy a Solar Light Kit in Four Easy Steps!

Achte yon Kit Lanp Solè an kat etap ki fasil!

ETAP 1: Chwazi kit lanp solè ou vle a nan paj KÒMANDE KOUNYE A

ETAP 2: Plase kòmann ou pandan wap ranpli fòm ki nan paj KÒMANDE KOUNYE A:

  1. Antre enfòmasyon kontak ou
  2. Antreenfòmasyon kontak moun ki pwal resevwa li an Ayiti(ranpliNon+ adrès+Nimewo Telefòn)
  3. Klike sou “Voye kòmann lan ale” epi ou pral wènimewo Idantifikasyon kòmann SogeXpress ou-nimewo Idantifikasyonkòmann SogeXpress sa a trè enpòtan pou konplete peman anatravèPeman Rapid nan nenpòt ki biwo Western Union-enregistre li yon kote!

ETAP 3: Pote nimewo Idantifikasyon kòmann ou avèk ou nan nenpòt ki biwo Western Union nan peyi Etazini nan yon lespas 5 jou apre ou finn plase    kòmann lan:

  1. Enfòmekesyean soukòmann Peman Rapid ou a epi bayoenfòmasyonobligatwa yo: Non konpayi an: SOGEXPRESS LAMPES SOLAIRES ak nimewoKont ou: Nimewo Idantifikasyon Kòmann SogeXpress la
  2. Peye poukitlanp solè a

ETAP 4: Wap resevwa yon resi nan men ajan Western Union lan ki:

  1. Detaye peman an epi

Gen ladan’lyonNimewoKontwòl Transfè Lajanan,ki idantifyetranzaksyon an pouWestern Union ka suiv li – kenbe resisa a.

Gade videyo sa a pou ka wè plizyè fason ke Ayisyen ka sèvi avèk kit lanp solè sa yo!

 

FAQ