Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Kit solè san tèt fè mal!

Lanp ki dire anpil tan!

Lan ki fè plizyè travay!

Espesifikasyon kit solè Ekotek Inverter Student

Kit lanp solè pou tout fanmi an!

  • Le li fin chaje, fanmi an ka tande radio, chaje telefòn, pandan kay la klere an menm tan!
  • Kit solè a vini ak yon garanti 1 lane epi li jwenn sipò ekip sèvis kliyan Sogexpress Ayiti  ak founisè EKOTEK la.
    • Sa vle di si ou gen pwoblem ak nempot pati nan kit solè a ou gen garanti pou ka pote l tounen nan tout biwo  Sogexpress epi rete tèt frèt

Chaje Telefòn Selilè ou e tande radio!

  • Li pran selman 2 zèdtan pou chaje telefòn nan net ak kab ki vini nan kit la.
  • Kit la vini ak remot kontwol pou radio FM nan epi yon antre USB

Kit lanp solè ak rechaj la mache san nou pa nan tèt chaje!

  • Nou pa bezwen lòt zouti oswa aparèy siplemantè -tout bagay ou bezwen  nan ti bwat la
  • Chak kit gen 2 anpoul LED solè, yon pano solè 18v/5w, yon batri rechajab, yon adaptè pou chaje telefòn selilè, yon kab USB ki ka chage 4 model telefòn diferan ak yon radio FM ak tout remot kontwol
  • Batri a dwe dire 5 lane et anpoul LED yo pi lontan ankò
  • Batri a ak anpoul la pwoteje kont suchaj ni pou yo pa chofe

 

Kantite zèdtan rechaj ak limyè

Nivo Kkere lanp la
Kantitè zèdtan  ou bezwen pou chaje batri lanp la
Kantite zèdtan limyè lanp la bay
Eleve  20-24 15