Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Kit solè san tèt fè mal!

Lanp ki dire anpil tan!

Lanp ki fè plizyè travay!

Espesifikasyon sou Kit Lanp Solè EKO Plus   ak Rechaj la

Kit Lanp Solè ak Rechaj la san nou pa nan Tèt Chaje

  • Chak Kit, gen yon pano solè 6v/3w, yon batri lithium rechajab ak yon adaptè pou chaje telefòn selilè, ak yon kab USB ki ka chage 4 model telefòn diferan,   li jwe radio FM, MP3, pran kat memwa tou

 

 Lanp ki Fyab epi ki dire anpil tan !

  • Kit solè a vini ak yon garanti 1 lane epi li jwenn sipò ekip sèvis kliyan SogeXpress la Ayiti  ak founisè EKOTEK la
  • Ak Batri lithium nan, lanp lan ka fe 10 zè tan limen e li pran sèlman 12 zè tan pou li chaje.
  • Ak nouvo teknoloji batry tithium sa, se yon garanti ke lanp lan ap dire pi lontan
  • Ou ka chanje batri (lithium) lanp lan fasil le li fini ou si li ta gen yon pwoblem

 

Lanp ki kapab fè plizyè travay!

  • Kenbe l nan men w pou sevi avek li tankou yon flash
  • Mete l sou tab pou sevi ave l tankou yon lanp pou tab
  • Klere deyo, tankou andan kay jan ou vle ave l

Chaje Telefòn Selilè ou!

8   tè tan sifi pou chaje yon telefòn selilè lè ou sèvi avèk adaptè ki vinn nan kit la, tande bien lanp sa pap ka chaje smartphone