Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Inskri pou  ka resevwa dènie nouvèl ak infomasion sou pwodi ki fek soti yo.

Akò sou infomsion sekrè ou

Infòmasion ki ka vin jwenn ou de klereayiti.com ka gen infòmasion sou promosion, anons epi bilten. Nap sevi ak sevis « Mailchimp » pou nou voye bilten elektronik ba ou. Nou ka mande moun ki gen abònman « Newsletter » pou yo konfime stati yo, yon fason pou nou garanti yon pi bon sevis ak moun kap ba yo sèvis entènèt (ISP). Si ou pa ta vle  resevwa bilten infòmasion nou yo ankò, wap jis klike anba chak « newsletter » nan pati ki ekri dezabònman an.